Nguyễn Ánh Dương

– Chuyên khoa Nội tiêu hóa – Gan Mật ,Trung tâm tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai.
+ Khám chuyên khoa sâu Nội khoa – Nội tiêu hóa – Gan Mật.
+ Trực tiếp Nội soi dạ dày-đạị tràng kỹ thuật cao không đau.