Nguyễn Thị Lan

-Nguyên Trưởng Khoa cơ xương khớp-thần kinh, Nguyên Trưởng khoa khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện hữu nghị Việt Xô.
+ Khám chuyên khoa sâu về Nội khoa – Cơ xương khớp – thần kinh.
+Trực tiếp điều trị – Tiêm khớp kỹ thuật cao.