Nguyễn Văn Trường

– Chuyên khoa Y học cổ truyền.
+ Khám chuyên khoa sâu về Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng- Tác động kéo giãn cột sống.