Vũ Thuỳ Thanh

-Chuyên khoa Nội – Nội tiết, Khoa Nội tiết Bệnh viện Bạch Mai.
+ Khám chuyên khoa sâu về các bệnh Nội khoa – Nội tiết – Tiểu đường, Tầm soát phát hiện sớm ung thư Tuyến Giáp.