Phòng khám đa khoa Hà Nam Ninh – Hà Nội có cơ cấu bao gồm 5 phân cấp : 

  • Đứng đầu là giám đốc công ty
  • Thứ hai là giám đốc chuyên môn
  • Phó giám đốc chuyên môn
  • Trưởng phòng khám 
  • Các phòng khám trực thuộc